پسته و حقایق جالب در مورد آن

ازعلاقه ی ملکه سبا افسانه ایی به این دانه ی ارزشمند گرفته تا بررسی آلرژیک بودن پسته حقایق جالبی درباره ی آن در ایران و سایر کشورها وجود دارد که هرگز نمیدانستید.