اعضاء هیات مدیره

رامین علیپور
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مدیریت ام بی ای – استراتژی
دانشگاه شهید بهشتی
عضو بنیاد علمی نخبگان
اسمائیل علیپور

نائب رئیس هئیت مدیره
با بیش از ۳۰ سال فعالیت در حوزه آجیل و خشکبار

 محمد ابراهیم صمدی

عضو هیئت مدیرهچارت سازمانی

 

Scroll to Top
اسکرول به بالا