بادام هندی برای شما مفید است؟ 

بادام هندی دانه ای به شکل کلیه است که از درختی به همین نام به دست می آید.( یک درخت استوایی بومی برزیل که اکنون در آب و هوای گرم  در سراسر جهان کشت می شود.) اگرچه این بادام  به عنوان آجیل درختی نامیده می شود و از نظر ارزش غذایی با آنها قابل مقایسه …

بادام هندی برای شما مفید است؟  ادامه مطلب…