انجیر خشک

انجیر خشک یا تازه؟ به نظر شما کدام یک بهتر است؟

انجیر یکی از باستانی ترین میوه های جهان است و هزاران سال است که به طور گسترده ای توسط انسان ها مصرف می شود. در واقع، انجیر خوراکی یکی از اولین میوه هایی بود که توسط انسان ها کشت شد و ما شواهدی از کشت انجیر به 9200 سال قبل از میلاد داریم. با چنین …

انجیر خشک یا تازه؟ به نظر شما کدام یک بهتر است؟ ادامه مطلب…