5 باور غلط تغذیه ای که باید از بین برود

بزرگترین افسانه های تغذیه ای که باید از باور آنها دست بردارید. جامعه تغذیه مملو از اطلاعات نادرست است. همه چیز از تحقیقات بد و شواهد مبتنی بر نظر و عقاید کلی، جداسازی حقیقت از واقعیت را بسیار دشوار می کند. اگرچه به معنای واقعی کلمه صدها افسانه تغذیه ای وجود دارند که هر روز …

5 باور غلط تغذیه ای که باید از بین برود ادامه مطلب…