تخمه کدو

تخمه کدو و فواید شگفت انگیز آن برای سلامتی

تخمه کدو تنبل دانه خوراکی میوه کدو تنبل است. این دانه‌های مسطح و سفید یک منبع تغذیه هستند. شکل آنها تا حدودی بیضی است و و دانه های درون تخمه سبز روشن هستند.