7 فایده ثابت شده خرما

خرما و 7 فایده ثابت شده آن

خرما میوه درخت خرما است که در بسیاری از مناطق گرمسیری جهان رشد می کند و در سال های اخیر بسیار رایج شده است. تقریباً تمام خرماهایی که در جهان فروخته میشوند، خشک شده است. بسته به تنوع، خرمای تازه اندازه نسبتاً کوچکی دارد و از رنگ قرمز روشن تا زرد روشن متغیر است. خرمای …

خرما و 7 فایده ثابت شده آن ادامه مطلب…