آلبالو خشک ؛ برای شما خوب است یا بد؟

آلبالو یک میوه محبوب در سراسر جهان است. آنها احتمالاً از آسیای صغیر سرچشمه می گیرند و پرندگان در ابتدا دانه های آن ها را قبل از شروع تمدن بشری به اروپا پخش کردند. استعمارگران انگلیسی آنها را در دهه 1600 به آمریکای شمالی بردند و تاجران آلمانی آنها را در دهه 1800 به ژاپن …

آلبالو خشک ؛ برای شما خوب است یا بد؟ ادامه مطلب…